Νόμος Solvency

Αθήνα 04/04/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα ανακοίνωση-ανάρτηση σας ενημερώνουμε για τον νόμο

Solvency (φερεγγυότητα || 4364/2016) ο οποίος αναφέρει τις νέες διατάξεις

που αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο. Τα άρθρα που μας αφορούν είναι τα

255,256,257,258 και 259. Ο νόμος αυτός θα ισχύσει προσεχώς.

Μπορείτε να το δείτε εδώ.

 

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Σταμίρης

Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Γκιάτης