Πρόσκληση μελών για την γενική συνέλευση της Π.Ε.Π.

Πρόσκληση μελών για την γενική συνέλευση της Π.Ε.Π.

Αθήνα 17/05/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για την ετήσια Γενική Συνέλευση

του Συλλόγου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11/06/2016 ημέρα Σάββατο

στα γραφεία του Συλλόγου μας. Ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.. Τις επόμενες

ημέρες θα ενημερωθείτε για τα θέματα που θα συζητηθούν. Η παρουσία σας

κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Γκιάτης

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Σταμίρης

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 05.2016