Ενημέρωση μελών για τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση

Ενημέρωση μελών για τα θέματα που θα συζητηθούν

στην γενική συνέλευση την 11/06/2016

Αρ. Πρωτοκόλλου 1434

Αθήνα 22/05/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να ενημερωθείτε για τα φλέγοντα θέματα

που θα συζητηθούν στην επικείμενη γενική συνέλευση. Όπως θα διαπιστώσετε

παρακάτω η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη αφού οι εξελίξεις

που αφορούν το επάγγελμα του πραγματογνώμονα είναι καίριες και καθοριστικές.

Θέμα 1 : Συζήτηση για τον νόμο Solvency II (φερεγγυότητα 2 4364/2016 άρθρο 259)

Θέμα 2 : Αναφορά και ενημέρωση μελών για τις συναντήσεις του Δ.Σ. με τις κρατικές

αρχές για την πιστοποίηση και αναγνώριση του επαγγέλματος μας.

Θέμα 3 : Ονομαστική ψηφοφορία για την διαγραφή μελών που δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις για να είναι ενεργά μέλη της Ένωσης.

Θέμα 4 : Συζήτηση για την έκδοση νέων ψηφιακών ταυτοτήτων των μελών μας.

Θέμα 5 : Συζήτηση για την μείωση της ετήσιας εισφοράς των μελών

Θέμα 6 : Οικονομικός απολογισμός παρελθόντος έτους

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Γκιάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Σταμίρης

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11.06.2016