Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η από 23/10/2021 σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Παναγιώτης Σταμίρης

Πρόεδρος 6944246488  

Σταμάτιος Λούρης

Αντιπρόεδρος 6974931500  

Παναγιώτης Γκιάτας

Γενικός Γραμματέας 6972892949  
Ιωάννης Μαντουδάκης Ταμίας 6937079880  
Παναγιώτης
Παπακοσμας- Σκλαβούνος

Μέλος
(Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας)

6944525996  

Απόστολος – Ερρίκος
Μπέμπας

Μέλος
(Υπεύθυνος διαχείρισης site
& ενημέρωσης τύπου)

6932408806  

Χρήστος Κολιγλιάτης

Μέλος
(Υπεύθυνος διοργάνωσης
σεμιναρίων & εξετάσεων
υποψηφίων μελών

6977896130

 

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ


Τομεάρχης Βορειοδυτικής Ελλάδος :

Αναμένεται εκλογή νέου λόγω συνταξιοδότησης του κ. Κουλουμπή.    


Τομεάρχης Κρήτης & Δωδεκανήσων :

Μαυρουδής Γεώργιος 6945622348 (Ηράκλειο)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Οι επιλαχόντες που εκλέχτηκαν κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά την 23/10/2021

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωάννης Τσαγκρουνός

1ος Επιλαχών 6946671213  

Ευάγγελος Κώτσης

2ος Επιλαχών 6972245389  

Παναγιώτης Μουζάκης

3ος Επιλαχών 6946229974